Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Målbedrifter

 

mote_01.jpg

Målbedrift i Valdres Næringshage as

Et av virkemidlene i Næringshageprogrammet er opplegget rundt målbedrifter. En målbedrift er en virksomhet som har inngått avtale med Valdres Næringshage om bistand til forretningsutvikling. Bedrifter med potensial og ønske om vekst, i og utenfor næringshagen, kan være målbedrifter. Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging og bedriften betaler en egenandel.

Hva er en målbedrift?

Valdres Næringshage as er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet. Det er ca. 40 næringshager i Norge som har kvalifisert seg til dette. Vi får gjennom denne ordningen tilgang til en del offentlige midler slik at vi kan jobbe sammen med enkeltbedrifter med vekts og utviklingspotensiale. Bedriften får gjennom dette hjelp fra oss til en subsidiert pris. Vi har anledning til å gi rabatter på vårt arbeid. Denne rabatten innrapporteres som statsstøtte for den enkelte bedrift. Valdres Næringshage as kan inngå forpliktende avtale med målbedrifter i regionen for sammen å jobbe målrettet med forretningsutvikling over tid. Fokus vil være på verdiskaping for den enkelte bedrift, gjennom å videreutvikle forretningsmiljø, nettverk og profil. De bedriftene som er lokalisert i Næringshagen på Fagernes eller vårt tilknyttede miljø i kontorfellesskapet 1724 i Vang er automatisk målbedrifter. Vi har også flere målbedrifter rundt om i Valdres og har plass til flere!

Hva får du som målbedrift og hva kreves?

Ta kontakt med oss i Valdres Næringshage for en utviklingsprat. Vi setter da opp et forslag til avtale som sier hva vi er enige om å arbeide med i din bedrift. Avtalen vil i tillegg si noe om mål for arbeidet, tidsramme og kostnadsnivå.