Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Prisliste

Valdres Næringshage tilbyr flere tjenester til bedrifter og nettverk. Under finner du prisene knyttet til våre målbedriftsavtaler og bedriftsutvikling.

Bedrifter og etabelerere som tegner målbedriftsavtaler med Valdres Næringshage kan oppnå rabatt på vår timespris som er Kr. 900,- + mva. Resterende blir rapportert inn som statsstøtte, da vi bruker statlige FOUI-midler til å dekke dette.
Bedrifter som ønsker del i vårt nettverk og tegner en utviklings- eller målbedriftsavtale med Valdres Næringshage betaler i henhold til avtalte tjenester vi utfører for bedriften.
Vi ønsker at du tar kontakt med oss da vi har ulike tilnærminger og flere muligheter til gode avtaler!
For priser knyttet til møterom og kontorleie trykk her