Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Avtalepartnere

Valdres Næringshage samarbeider tett med andre aktører som tifører ulik kompetanse til våre nettverk.

Karrieresenteret OPUS VAldres

Deres virksomhet er hovedsaklig formell utdanning på videregående-, fag- og høyskolenivå. I tillegg kan du få datakurs, karriereveiledning, kompetansekartlegging og yrkesprøving. Karrieresenteret Opus Valdres tilbyr også bedriftsintern opplæring.

Les mer om Karrieresenteret OPUS Valdres

 

cropped-logo-header2.jpgLandsbyen Næringshage

Landsbyen Næringshage er en næringshage som samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling. Målet er økt regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter gjennom tilrettelegging og målrettet oppfølging. I næringshagen får små bedrifter tilgang til relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriften, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet.

Les mer om Landsbyen næringshage

 

Valdres.pngValdres Natur - og kulturpark

Valdres går saman om Norges fyrste regionale natur- og kulturpark for å styrke arbeidsplassar og busetjing, og for å legge til rette for ”det gode liv i Valdres”. Målet er å profilere Valdres langsiktig som ein offensiv region.

Vi skal bygge på eit næringsliv med mange lokalpatriotar og med ei tru på framtida. Vi har Nord-Europas mest aktive stølsområde, verdifulle stavkyrkjer og Norges lengste tradisjon for regionalt reiselivssamarbeid.

Lokalsamfunna i Valdres har lange tradisjonar for, og god tru på at vi også i framtida kan forvalte våre verdiar knytte til natur og kultur til beste for komande generasjonar.og Kulturpark slik at vi i eit fellesskap mellom politikk og næringsliv kan gjera dei nødvendige prioriteringar, og slik utnytte dei potensiale som ligg her.Avtalen mellom dei seks kommunane i Valdres er ein tiårig plan for lokalsamfunnsutvikling i Valdres. Her er eit klart mål om å kunne tilby dei ulike marknader produkt og opplevingar knytt til lokal natur og kultur på slik måte at det blir opplevd som ein verdifull tilleggsverdi.

Valdres skal bli den sterkaste merkevara i landet.

Les mer om Valdres natur og kulturpark

 

k_logo.pngKimen til vekst

Kimen til vekst er en selvstendig stiftelse opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Vårt formål er å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres.

 

Les mer om Kimen til vekst