Innovasjonsløft Valdres runde 2

Nettsidebilde Innovasjonsløft 02

Vi setter igang med runde nr. 2 av Innovasjonsløft Valdres! NB! Nye datoer

De siste årene har vist oss at evne til omstilling er nødvending. Innovasjonsløft Valdres er et kompetanseprogram for innovasjon i praksis. Gjennom Innovasjonsløft har du mulighet til å jobbe systematisk med utvikling av ditt eget prosjekt med bistand fra faglige og profesjonelle rådgivere i INNOCO (https://beta.innoco.no/wp/). Samtidig skaper vi nettverk og utviklingskultur blant offensive virksomheter her i Valdres. Hver bedrift tar med sin idè eller prosjekt og utvikler dette gjennom de fire samlingene.

Kurset vil gi deg konkret verktøy til innovasjons – og utviklingsarbeid i din bedrift og en ny giv til bedriftskulturen så sant dere deltar med flere fra hvert firma.

 

Kurset er tilrettelagt av Valdres Næringshage og Omstilling i Nord-Aurdal. Det er 4 -samlinger i Valdres:

Samling 1. 25. mai heldagssamling Valdres Næringshage
Samling 2. 14.- 15. juni Danebu Kongsgaard
Samling 3. 30. august heldagssamling Valdres Næringshage
Samling 4. 20. -21. september Grønolen Fjellgard

Presentasjonsdag – 18. oktober

Bedrifter i Nord -Aurdal kan søke Omstillingsprogrammet som finansierer deltakelse. I andre kommuner er det mulighet til å søke om finansiering av deltakelse via kommunale næringsfond.

For mer informasjon, søkbar finansiering og kostnader: karianne@valdres-nhage.no tel. 46904595

Fagleder: Sjur Dagestad · sjur@innoco.no  · tlf. 977 59 104

PÅMELDING: https://forms.gle/PHB3b6sbMBTVaQPK8