Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter i Valdres

Logo

Hvordan gå fra ord til handling med bærekraft? Et smart sted å starte er å gjøre virksomheten din Miljøfyrtårnsertifisert.

Gjennom et samarbeid mellom Valdres Næringshage og Kimen Til Vekst kan vi tilby en kurspakke som gjør sertifisering svært rimelig og effektiv! I september starter vi opp nytt gruppekurs for virksomheter som vil i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering. ELB miljø er leverandør av kurset. Kursledere er Erik Berg og Carl Christian Berg. Les mer; www.elbmiljo.no

Samarbeidet med Kimen Til Vekst åpner opp for muligheten til å dekke deler av kostnadene for bedrifter som gjennomfører sertifisering til Miljøfyrtårnbedrift.

Kurset har planlagt oppstart 13. september Påmeldingsfrist 6. september.

Støtte fra Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst kan gi ekstra økonomisk støtte til din bedrift og bidra med dekning av kostnader til konsulent om du behøver det for å gjennomføre programmet. Selve programkostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med kr. 12.500,- for bedrifter med 0-9 årsverk, og kr. 15.000,- for bedrifter mer enn 10 årsverk. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11.000 kr. Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Valdres. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år. Søk her; Gå videre til søknadsskjema for støtte til Miljøfyrtårn 

OBS! Det er begrenset antall plasser på kurset. Meld deg på til; karianne@valdres-nhage.no eller ring tel. 46904595

 

Hvem kan delta på kurset?

Virksomheter som oppfyller disse kriteriene kan delta på kurset:

 • Ledelsen må delta aktivt i prosessen og ha en miljøfyrtårnansvarlig som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiseringsprosessen.
 • Det er et fastsatt løp for gjennomføringen og virksomheten må belage seg på å følge prosessen. Organisasjonen må jobbe med  egen dokumentasjon selv utenom samlingene.
 • Bedrifter som skal delta kan ikke være for kompleks. (Kurset er i første rekke beregnet på virksomheter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns felleskriterier og inntil ett bransjekrav).
 • Miljøfyrtårnsertifiseringen stiller krav til et fungerende HMS system.

Ved mer komplekse virksomheter kan vi tilby individuell prosess. 
Ta kontakt med Erik Berg ved spørsmål; erik@elbmiljo.no tel. 934 800 83

Hva er inkludert i kurset?

 • Gruppesertifiseringen er en kombinasjon av et kurs og individuell oppfølging av deltakerne. Kursprisene inkluderer ikke utgifter til sertifisør, og ikke kostnader til Stiftelsen Miljøfyrtårn.
 • Før kurset: Innledende gjennomgang med bedriften, samt registrering i Miljøfyrtårn-systemet.
 • Tilgang til Miljøfyrtårn-portalen.
 • 2 møter à 3,5 timer i Valdres næringshage.
 • Individuell oppfølging per e-post, telefon eller nettmøte gjennom kursperioden.

 Program for kurset

 • Kartleggingsmøte: Før første arbeidsmøte: Digitalt. Forberedende møte med ledelse og miljøfyrtårnansvarlig - forankring av prosess.
 • Arbeidsmøte 1: 13. september 08.30-1200 Valdres Næringshage, presentasjon av miljøfyrtårnordningen og gjennomgang av miljøfyrtårnportalen.  Kartlegging av miljøaspekter, HMS-internkontroll og arbeidsmiljø.
 • Veiledningsmøte (1 time):  (Telefon/digitalt), oppfølgingsmøte prosessen så langt. Spørsmål fra bedriften.
 • Arbeidsmøte 2. 25. oktober 08.30-1200, Valdres Næringshage, Gjennomgang av miljøkartleggingen og klima og miljørapporten om rapporteringsrutiner og oppfølging.
 • Oppfølgingsmøte, kvalitetssikring og forberedelse til sertifisering hos virksomheten, inntil 2 timer.

Virksomheten vil få veiledning til å dokumentere miljøarbeidet for å oppfylle miljøfyrtårns kriterier til å bli en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift. 

Etter endt kurs og dokumentasjon:
Sertifisering av virksomheten etter avtale med sertifisør.

*Avgifter til Stiftelsen Miljøfyrtårn og sertifisør kommer i tillegg. Avgiften er for tiden på 4100 kroner for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Ekstra støtte utover det som inngår i tilbudet gjennom gruppesertifisering har ordinær pris på 1250,- (eks. mva) per time. Medlemmer og målbedrifter får rabattert timepris. Ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd.