Populært tilbud fra næringshagen og kommunene

IMG 6538 (1)

Sprer tilbudet: Nå blir det faste møteplasser og lavere terskel for å få bistand til næringsdrivende i Valdres. Næringshagen og de kommunale hjelpeapparatene slår sine krefter sammen og ordførerne i Valdres er svært positive til samarbeidet. Fra venstre: Linda Mæhlum Robøle, Odd Erik Holden, Karianne Borchgrevink, Tone Ranheim, Marit Hougsrud, Knut Arne Fjelltun og Vidar Eltun sittende i front. (Foto: Lene Hovi)

Tekst: Lene Hovi
Valdres Natur- og Kulturpark

Gründere og bedrifter i Valdres har fått et smidigere og åpenbart ettertraktet tilbud nå som Valdres Næringshage og kommunene jobber tettere sammen. 

- Vi har akkurat kommet i gang og har allerede fått en rekke henvendelser. Det må vi si er en pangstart og en god indikasjon på at dette tilbudet var et riktig grep for næringslivet i Valdres, sier Karianne Borchgrevink i Valdres Næringshage.

- Det har vært henvendelser innen landbruk, bioøkonomi og kreative næringer. En god miks og en morsom start, sier Borchgrevink.

Én dør inn

Det handler om å forenkle og tilrettelegge for at de som trenger hjelp kan henvende seg bredt og få rask og effektiv hjelp videre i prosessen med å utvikle næringsidéen eller bedriften sin.

- Næringshagen har jo tilbudt næringsutvikling lenge, men det nye nå er at vi er ute på kommunehusene og møter folk sammen med representanter fra kommunen når du trenger hjelp til å starte opp eller utvikle deg. Da slipper du å bli sendt inn og ut av flere kontorer, og blir koblet på de rette ressursene med en gang, sier Tone Ranheim i Valdres Næringshage.

Samarbeidet styrker også tilbudet til de som er helt i etablererfasen. Valdres Næringshage vant nylig anbudet om Etablereropplæring Innlandet, noe som gjør at de har større ressurser å sette inn på denne gruppen.

Les mer om Etablerersamarbeidet Innlandet her

Senker terskelen

Å etablere faste dager der representanter fra næringshagen og det kommunale næringsapparatet kan møte bedrifter og gründere i Valdres ute på flere av kommunehusene, gjør terskelen lav, døra vid og møtene mindre formelle, håper Borchgrevink og Ranheim. 

Regionrådsleder i Valdres og ordfører i Etnedal, Linda Mæhlum Robøle mener lettere tilgjengelighet er avgjørende, også innad i Valdres.

- Det er flott at Valdres Næringshage og kommunene nå styrker sin samhandling. Det er en gladsak at det blir faste kontordager i hver kommune. Dette tilgjengeliggjør og synliggjør deres tjenester, og hva de kan bidra med, sier Mæhlum Robøle.

Stor pågang betyr at det virker, mener hun.

- Tjenestene blir mer tilgjengelig der folk bor og virker. Dette er desentralisering i praksis, og det er alltid gledelig. Jeg oppfordrer alle som ønsker nyetablering av egen virksomhet, eller videreutvikle eksisterende bedrift, om å benytte seg av denne unike muligheten. Ingen henvendelse er for stor eller for liten - næringshagen hjelper alle. De kan også bistå med et uforpliktende blikk på bedriften sett utenfra, og kan foreslå ulike tilskuddsordninger, sier Mæhlum Robøle.

Her får du hjelp og inspirasjon:

Book en avtale på post@n_hage.no eller kom innom på disse tidspunktene:

Vestre Slidre: 1. tirsdag i måneden på kommunehuset
Etnedal: 2. tirsdag i måneden på kommunehuset
Øystre Slidre: Siste tirsdag i måneden hos Klima+
Vang: Innovangsjon er førstelinje, samarbeid med næringshagen
Nord-Aurdal: Førstelinjetjeneste. Møtested: Valdres Næringshage - avtal tid.
Sør-Aurdal: Her er prosessen i gang med å finne tilpasset opplegg. Mer informasjon kommer