Velkomen til frukostmøte i Vestre Slidre

Last Ned (2)

Sentrum – og bustadsutvikling

TID: 2. november 2021 kl. 08.00 – 09.30. Frukost startar kl 07.30

STAD: Kommunestyresalen, Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16

Eit attraktivt sentrum gjev grunnlag for bulyst og møteplassar for alle aldre. Kva skal til for å utvikle Slidre sentrum til ein god stad å vera og bu?

Korleis kan me legge til rette for at lokale firmaer blir i posisjon til å bidra i utviklinga?


PROGRAM:

  • 30 Mingling og god tid med frukost og kaffe
  • 00 Velkommen ved ordfører Haldor Ødegård
  • 05 Korleis jobbar kommunen med sentrumsutvikling og behov for fleire bustadar                

(Rolf Stalenget og Cathinka Vik). 

  • 15 Skisser for bustadar i eit attraktive sentrum – arkitekt Margrete Bjone Engelien
  • 30 Spørsmål og innspel frå salen – kort pause
  • 45 Erfaringar med kva vil folk ha når dei ser etter bustad? -  Linn Hamre, Aktiv Eiendom
  • 00 Korleis kan lokale firmaer bidra? Søkje midlar til prosjektutvikling? Prosjektere,prospektere – kommunen har ei eigen tilskotsordning og Næringshagen kan bidra med å koble på lokale bedrifter

 

 

 

 

Påmelding til post@valdres-nhage.no innan 31. oktober.

Eller ring Tone Ranheim på telefon 909 74 186  om du har spørsmål!