Frokostseminar - Bygg i tre og trebruk

Valdres Næringshage | 09:00-12:00

Vi inviterer til frokostseminar om "bygg i tre og trebruk" - Velkommen!

Vi inviterer til frokostseminar - Bygg i tre og trebruk.

Små og mellomstore bedrifter i byggenæringen, skogbrukere og offentlige beslutningstakere inviteres til seminar om bærekraftig utvikling av trenæringen.

Målsetningen er å øke kompetansen på bærekraftig utvikling av verdikjeden.

Arrangeres av:

Interreg-prosjektet Bioeconomy Regions in Scandinavia sammen med Valdres Næringshage og Tredriveren i Innlandet.t tenetur accusamus labore.

Foredragsholdere:

-Marianne Mydland v/Betonmast Innlandet

- Margrete Bjone Engelien v/ Inn-I-Landet

- Ole Jonny Kalstad v/ Tredriver´n

- Hilde T. Døvre v/ Valdres Næringshage

Vi får høre mer om:

• Hvorfor bygge i tre

• Arkitektur i moderne trebygg

• Entreprenørers erfaring med å bygge i tre

• Virkemiddelapparatet for bedrifter

• Virkemidler for å utvikle skog og trenæringen i Innlandet

Påmelding: 

Innen 19. mai til post@valdres-nhage.no

4/5/2022