Innovasjonsløft Valdres 2023

Valdres

- et kompetanseprogram for innovasjon i praksis: Utvikling av eget prosjekt med bistand fra INNOCO. Skap nettverk og ny giv! Samlingsbasert i Valdres.

Trykk her for påmelding  

Innovasjonsløft et kompetanseprogram for innovasjon i praksis. Gjennom Innovasjonsløft
jobber man metodisk med utvikling av eget prosjekt med bistand fra faglige og profesjonelle
rådgivere i  INNOCO . Samtidig skapes nettverk og utviklingskultur mellom deltakende
virksomheter. Kurset gir konkret verktøy til innovasjons – og utviklingsarbeid i virksomhet og
en ny giv til bedriftskultur

Effekter

- Sikrer samspill og læring mellom deltakerne.
- Kontinuerlig forankring.
- Delingskultur som bidrar til å gjøre hverandre gode.
- Deling av ambisiøse mål og arbeidsformer.


Innovasjonsløft gir deg:


- Helhetlig metodisk program for utviklings- og innovasjonsprosjekter i privat og
offentlig sektor. 
- Systematisk tilnærming til utvikling i egen organisasjon der man tar utgangspunkt i
eget utviklingsprosjekt

Dette er tredje runde med Innovasjonsløft i Valdres. Metodikken har sitt utspring fra NTNU,
og programmet er utviklet av Innoco ved professor emeritus Sjur Dagestad og Klaus Røiri
som har levert dette til godt over 100 virksomheter i Viken og Innlandet. Oxford Research
har evaluert Innovasjonsløft på Ringerike og i Hallingdal med gode funn:


- 21 programmer med over 250 deltakere
- Mer enn 100 nye arbeidsplasser
- 89% av deltakerne styrket utviklingsevnen
- 63% bedret konkurranseevnen har fått styrket utviklingsevnen i bedriften
- 79% melder om utvidelse av nettverk
- Virksomhetene tilegnet seg ny metodikk i og arbeidsform
- Økt samarbeid mellom virksomheter og mellom offentlig og privat sektor

Praktisk informasjon:


- 5 samlinger, 2 av dem fra lunsj til lunsj – alt foregår i Valdres
- Samling 1: 21.-22. mars
- Samling 2: 18. april
- Samling 3: 9. mai
- Samling 4: 6.-7. juni
- Samling 5: 20. juni
-Pris: Kr. 15000 per deltakende virksomhet/prosjekt samt overnatting
- Påmelding: Link til påmeldingsskjema her

Spørsmål?

Ta kontakt med:
- Hilde Døvre i Innovasjonsarkitektene: 900 18 681 / hilde@innoarkitekt.no
- Tone Ranheim i Valdres Næringshage: 909 74 186 / tone@valdres-nhage.no13/1/2023