Innovasjonsløft Valdres 2023

Valdres, oppstart i august

- et kompetanseprogram for innovasjon i praksis: Utvikling av eget prosjekt med bistand fra INNOCO. Skap nettverk og ny giv! Samlingsbasert i Valdres.

Trykk her for påmelding  

Innovasjonsløft et kompetanseprogram for innovasjon i praksis. Gjennom Innovasjonsløft jobber man metodisk med utvikling av eget prosjekt med bistand fra faglige og profesjonelle rådgivere i  INNOCO . Samtidig skapes nettverk og utviklingskultur mellom deltakende virksomheter. Kurset gir konkret verktøy til innovasjons – og utviklingsarbeid i virksomhet og en ny giv til bedriftskultur

Effekter

- Sikrer samspill og læring mellom deltakerne.
- Kontinuerlig forankring.
- Delingskultur som bidrar til å gjøre hverandre gode.
- Deling av ambisiøse mål og arbeidsformer.


Innovasjonsløft gir deg:

 • Helhetlig metodisk program for utviklings- og innovasjonsprosjekter i privat og
  offentlig sektor. 
 • Systematisk tilnærming til utvikling i egen organisasjon der man tar utgangspunkt i
  eget utviklingsprosjekt

Dette er tredje runde med Innovasjonsløft i Valdres. Metodikken har sitt utspring fra NTNU, og programmet er utviklet av Innoco ved professor emeritus Sjur Dagestad og Klaus Røiri som har levert dette til godt over 100 virksomheter i Viken og Innlandet. Oxford Research har evaluert Innovasjonsløft på Ringerike og i Hallingdal med gode funn:

 • 21 programmer med over 250 deltakere
 • Mer enn 100 nye arbeidsplasser
 • 89% av deltakerne styrket utviklingsevnen
 • 63% bedret konkurranseevnen har fått styrket utviklingsevnen i bedriften
 • 79% melder om utvidelse av nettverk
 • Virksomhetene tilegnet seg ny metodikk i og arbeidsform
 • Økt samarbeid mellom virksomheter og mellom offentlig og privat sektor

Praktisk informasjon:

 • 5 samlinger, 2 av dem fra lunsj til lunsj – alt foregår i Valdres
  - Samling 1: 14. august
  - Samling 2: 14 september
  - Samling 3: 19. oktober
  - Samling 4: 16. november
  - Samling 5: 12. desember
 • Pris: Kr. 15000 per deltakende virksomhet/prosjekt samt overnatting
 • Bindende påmelding innen 1. juni
 • Påmelding: Link til påmeldingsskjema her

Spørsmål?

Ta kontakt med:
- Hilde Døvre i Innovasjonsarkitektene: 900 18 681 / hilde@innoarkitekt.no
- Tone Ranheim i Valdres Næringshage: 909 74 186 / tone@valdres-nhage.no13/1/2023

Forrige post

Det er ingen nyere poster
Til alle poster

Neste post

Det er ingen eldre poster
Til alle poster
Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Valdreskonferansen: Vi skal eie morgendagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Etablererkurs Valdres begynner 26. september!

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innvielse av Valdreslageret & kickoff for Matrute Valdres

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Lederprogram

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innovasjonsløft Valdres 2023

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Matkroken Reinli til salgs

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Fagdag: Ungdom og utenforskap

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Gå for Næringslivet

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Matsatsing Innlandet

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringslivsfrokost Nord-Aurdal

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringsfrokost i Vestre Slidre

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Virkemiddeldagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Hva er bærekraftig utvikling, og hva betyr det for din bedrift?

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Gratis kurstilbud: Digital kompetanse

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Er du vår nye forretningsutvikler?

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utlysning / ledig stilling: Miljø- og energirådgiver

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innovasjonsdager

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Frokostseminar - Bygg i tre og trebruk

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Infomøte: Støtteordninger for utviklingsprosjekter