Utlysning / ledig stilling: Miljø- og energirådgiver

Valdres Næringshage

Er du god på å jakte unødvendig energibruk? 2-årig engasjement med gode muligheter for forlengelse.

Om stillingen

Valdres Næringshage as er en utviklingspartner sombidrar til innovasjon, utvikling og vekst for bedrifter i hele Valdres. Næringshagen ligger på Fagernes og er nylig valgt som en av 39 Siva-næringshager i Norge som får grunnfinansiering til bedriftsutvikling de 10 neste årene. Vi leverer bedriftsutviklingstjenester til etablerte bedrifter, startups og gründere i Valdresregionen.

Næringshagens mål er å tilpasse tjenestebehovet til hva bedriftene har bruk for når de skal lykkes i sin utvikling. Det store behovet hos mange nå er å finne effektive måter å spare energi på, som et ledd i de praktiske tiltakene knyttet til bærekraftsmålene og kravet om energieffektivisering.

Næringshagen etablerer energirådgivning som tjeneste for å hjelpe både offentlige og private virksomheter med å planlegge og gjennomføre enøk- og strømsparingstiltak.

Stillingen er finansiert med egenandeler fra bedrifter og kommuner som bruker tjenesten og gave fra Sparebankstiftelsen Hallingdal.

Energirådgiveren vil være tilknyttet teamet i næringshagen og vil få støtte til synliggjøring av tjenesten, samt kommunikasjon av erfaringer og resultater fra arbeidet. Vi samarbeider i dag med Landsbyen Næringshage som har tilbud om ENØK-rådgivning og klimatiltak, og den nye rådgiveren blir en del av dette nettverket.

 

 

Arbeidsoppgaver

●      Arbeide aktivt med å identifisere og prioritere energireduserende tiltak for virksomheter i Valdres.

●      Levere tilpassede energikartlegginger og planlegge langsiktige strømsparingsprosjekter.

●      Hjelpe virksomheter med søknader om strømsparingsstøtte.

●     Følge opp og dokumentere konkrete resultater.

●     Dele kunnskap og erfaringer fra pågående prosjekter med lignende aktører i Valdres.

●     Bidra til et generelt kunnskapsløft om strømsparing i regionen.

●      Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ettersom tjeneste utvikler seg.

 

Kompetanse

●      Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

●      Erfaring fra prosjektledelse.


Krav:

●      Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

●      Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

●      God generell IT-kunnskap.

●      Erfaring med digitale verktøy og hjelpemidler for strømsparing.

●      Gode pedagogiske evner.

●      Digital kommunikasjon gjennom nyhetsbrev, sosiale medier og lignende.


Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

●      Solid faglig relevant erfaring og byggforståelse fra virksomheter med energi- og miljøfokus.

●      Kunnskap om energiledelse, energioppfølging, SD-anlegg og bygningsautomasjon.

●      Kunnskap og erfaring med EPC-kontrakter, Energy Performance Contracting.

●      God økonomisk forståelse.

 

Du må være:

●      Faglig nysgjerrig og utviklingsorientert.

●      Strukturert, ryddig og effektiv.

●      Evne til å jobbe langsiktig og helhetlig.

●      Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

●      Ansvarsbevisst og resultatorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Om oss

Slagordet vårt «å dele for å skape» har vært med helt siden starten i 2002. I dag er Valdres Næringshage as Valdres-regionens innovasjons- og utviklingsselskap, og et naturlig samlingspunkt for næringsliv og næringsutvikling.Vårt mål er økt verdiskapning, innovasjon og utvikling i Valdres, samt å skape bærekraftige løsninger basert på næringslivets behov.

---------------------------------------- 

sparebankstiftelsen Hallingdal

Lønns-og tilsettingsvilkår

Ltr. 62-75 (NOK 573 900 - 728 100) - Avhengig avkvalifikasjoner.

Send søknad innen 6. mars til: tone@valdres-nhage.no

22/1/2023

Forrige post

Det er ingen nyere poster
Til alle poster

Neste post

Det er ingen eldre poster
Til alle poster
Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Valdreskonferansen: Vi skal eie morgendagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Etablererkurs Valdres begynner 26. september!

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innvielse av Valdreslageret & kickoff for Matrute Valdres

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Lederprogram

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innovasjonsløft Valdres 2023

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Matkroken Reinli til salgs

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Fagdag: Ungdom og utenforskap

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Gå for Næringslivet

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Matsatsing Innlandet

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringslivsfrokost Nord-Aurdal

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringsfrokost i Vestre Slidre

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Virkemiddeldagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Hva er bærekraftig utvikling, og hva betyr det for din bedrift?

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Gratis kurstilbud: Digital kompetanse

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Er du vår nye forretningsutvikler?

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utlysning / ledig stilling: Miljø- og energirådgiver

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innovasjonsdager

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Frokostseminar - Bygg i tre og trebruk

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Infomøte: Støtteordninger for utviklingsprosjekter