Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres

Valdres

Hvordan gå fra ord til handling med bærekraft? Et smart sted å starte er å gjøre virksomheten din Miljøfyrtårnsertifisert.

I mars starter Valdres Næringshage opp med gruppekurs for virksomheter som vil i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering. Gjennom et samarbeid mellom Valdres Næringshage og Kimen Til Vekst kan vi tilby en kurspakke som gjør sertifisering svært rimelig!

Kurset har planlagt oppstart 7. mars. Kurskostnader er kr. 12.500,-. For å delta må du:

 1. Melde bedriften på til karianne@valdres-nhage.no
 2. Søke støtte fra Kimen til vekst for å få dekket kurskostnader

OBS! Det er begrenset antall plasser på kurset. Se kriterier for hvem som kan sertifiseres lenger ned.


Samarbeidet med Kimen Til Vekst åpner opp for muligheten til å dekke store deler av kostnadene for bedrifter som gjennomfører sertifisering til Miljøfyrtårnbedrift.

Hvem kan sertifiseres?

 • Bedrifter som skal delta kan ikke være for kompleks. (Kurset er i første rekke beregnet på virksomheter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns felleskriterier og inntil ett bransjekrav).*
 • Miljøfyrtårnsertifiseringen stiller krav til et fungerende HMS system.

*Ved mer komplekse virksomheter kan vi tilby individuell prosess.

Krav / prosedyre

 • Bedriften må velge ut én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiseringsprosessen (en såkalt Miljøfyrtårn-ansvarlig).
 • Det er et fastsatt løp for gjennomføringen og virksomheten må belage seg på å følge prosessen. Organisasjonen må jobbe med  egen dokumentasjon selv utenom samlingene.

Hva er inkludert i kurset?

 • Gruppesertifiseringen er en kombinasjon av et kurs og individuell oppfølging av deltakerne. Kursprisene inkluderer ikke utgifter til sertifisør, og ikke kostnader til Stiftelsen Miljøfyrtårn.
 • Innledende gjennomgang med bedriften, samt registrering i Miljøfyrtårn-systemet.
 • Tilgang til Miljøfyrtårn-portalen.
 • 2 fysiske møter à 3 timer for opplæring.
 • 1 samtale med bedriften for individuell oppfølging.
 • Individuell oppfølging per e-post, telefon eller nettmøte gjennom kursperioden.


Hvordan er veien frem til sertifisering?

 • Arbeidsmøte 1 (3 timer): 7. mars kl. 09.00 -12.00 om HMS-internkontroll (herunder policy, HMS-mål, handlingsplan, risikovurdering og arbeidsmiljø).
 • Arbeidsmøte 2 (3 timer): 18. april kl. 09.00- 12.00 om kartlegging miljøaspekter (herunder energi, transport, avfall og kartlegging av innkjøpsrutiner og krav til leverandører).
 • Oppfølgingsmøte med den enkelte virksomhet.
 • Sertifiseringsmøte for bedrift med ekstern sertifisør.

Gjennom kurset vil den enkelte virksomhet få hjelp til å finne riktige kriteriesett og prioriteringer. Deltakere får individuell rådgivning ved behov, og får hjelp til å besvare oppgavene i forbindelse med sertifisering.

Kursledere er Erik Berg, tel 934 80083 og Carl Christian Berg, tel 90921903. Les mer

Støtte fra Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst kan gi ekstra økonomisk støtte til din bedrift og bidra med dekning av kostnader til konsulent om du behøver det for å gjennomføre programmet. Selve programkostnaden kan etter søknad dekkes med kr. 12.500,- for bedrifter med 0-9 årsverk, og kr. 15.000,- for bedrifter mer enn 10 ansatte. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11.000 kr. Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Valdres. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år.

Søk støtte

*Avgifter til Stiftelsen Miljøfyrtårn kommer i tillegg. Avgiften er for tiden på 4100 kroner for virksomheter med 0-9 årsverk. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Ekstra støtte utover det som inngår i tilbudet gjennom gruppesertifisering har ordinær pris på 1250,- (eks. mva) per time. Ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd.

Påmelding

Påmelding sendes til karianne@valdres-nhage.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Karianne Borchgrevink

karianne@valdres-nhage.no / +47 469 04 595

10/10/2022

Forrige post

Det er ingen nyere poster
Til alle poster

Neste post

Det er ingen eldre poster
Til alle poster
Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Valdreskonferansen: Vi skal eie morgendagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Etablererkurs Valdres begynner 26. september!

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innvielse av Valdreslageret & kickoff for Matrute Valdres

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Lederprogram

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innovasjonsløft Valdres 2023

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Matkroken Reinli til salgs

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Fagdag: Ungdom og utenforskap

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Gå for Næringslivet

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Matsatsing Innlandet

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringslivsfrokost Nord-Aurdal

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringsfrokost i Vestre Slidre

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Virkemiddeldagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Hva er bærekraftig utvikling, og hva betyr det for din bedrift?

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Gratis kurstilbud: Digital kompetanse

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Er du vår nye forretningsutvikler?

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utlysning / ledig stilling: Miljø- og energirådgiver

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innovasjonsdager

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Frokostseminar - Bygg i tre og trebruk

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Infomøte: Støtteordninger for utviklingsprosjekter