Virkemiddeldagen

Valdres Næringshage

Hvilke støtteordninger til forsknings- og utviklingsprosjekter er tilgjengelig for din bedrift?

Velkommen til informasjonsmøte om aktuelle støtteordninger til forsknings- og utviklingsprosjekter i bedrifter i 2023 fra Norges forskningsråd, InnovasjonNorge Innlandet, Regionale forskningsfond Innlandet, FORREGION Innlandet og Grønn framtid

Du vil få informasjon om aktuelle støtteordninger og kriterier for å søke og inspirasjon fra prosjekteksempler og bedrifter som har gått løpet før. Bedriften Vyrk forteller om sine erfaringer med bruk av både Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Det vil også gis mulighet for å booke én-til-én-møter for veiledning med aktørene etter seminaret. 

 

Dato og tid: 19.04.2023, kl. 12:00 – 14:00

Sted: Møterommet HEIME, Valdres Næringshage, Skrautvålsvegen 77, Fagernes

Påmelding senest dato til: 17. april

Meld deg på her: https://valdresnhage.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/9041

21/2/2023