Etablererkontor

N+ªringshagen_Foto_Anne_Marte_Foer-7.jpg

Har du en forretningsidé eller vurderer du å starte opp egen bedrift?

Har du ideèn, så kan vi hjelpe deg videre.

Valdres Næringshage tilbyr hjelp til gründere og entreprenører. Kom innom eller ring oss for en samtale om hjelp til oppstart.

Vi har oversikt over virkemiddelapparat, tilbyr lokaler, gir bistand innen markedsutvikling, kompetanseutvikling og kan koble din idé med kapital. Bistand og veiledning som er riktig for deg og din idé og virksomhet finner du hos Valdres Næringshage. 

Alle kommunene i Valdres tilbyr veiledning til etablerere som et første steg på veien. Terskelen for å be om veiledning skal være lav – alle som bærer på en idé eller ser en ny mulighet skal få tilgang på informasjon og veiledning. Dette er kommunens førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Valdres Næringshage leverer denne tjenesten til kommunene i Valdres, og ønsker du å starte opp egen næringsvirksomhet i Valdres kan du få veiledning i inntil 4 timer (fordelt på maksimalt 2 besøk) i Valdres Næringshage. Gjennom vårt nettverk bestående av virkemiddelapparat, FoU-aktører og etablerte bedrifter sørger vi for at forutsetningene blir de beste for å lykkes for deg og din idé.

Dersom du ønsker å starte egen bedrift og trenger å få en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene, kan du henvende deg til oss. Kostnad for næringsfaglig vurderin er Kr. 2000,-

 

Vi har fokus på dine behov og dine spørsmål. Ingen forretningsidé er for liten eller for stor til å ta kontakt med oss!

Ønsker du rådgivning eller støtte på veien utover denne gratistjenesten, kan du bli medlem i Valdres Næringshage i form av en målbedriftsavtale. Som målbedrift hos oss følger vi deg videre på veien!

Ring oss på telefon 61 35 64 00, eller send e-post.