Verktøykassa

N+ªringshagen_Foto_Anne_Marte_Foer-54.jpg

Valdres Næringshage er sertifisert i bruk av ulike verktøy som kan brukes både i bedriftsutvikling og i etablererfasen.

 

GrowthWheel

Er en visuell verktøykasse som gir et 360° perspektiv på vekstbedrifter og startups. Dette er for deg som ønsker et alternativ til den tradisjonelle forretningsplanen for å få et bedre grunnlag for å ta beslutninger og iverksette tiltak.

Bilderesultat for growth wheel

 

Business Model Canvas

Et verktøy som visualiserer og konkretiserer forretningsmodellen din. Modellen består av ulike byggeklosser, og hjelper deg å kartlegge de forskjellige delene og hvordan de henger sammen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Analyseverktøy

Næringshagen har tilgang på analyse-verktøy og kompetanse. Vi bistår gjerne i utarbeidelse av analyser og rapporter som danner bredere grunnlag i strategiske beslutningsprosesser. Vi tilbyr analyse av ulik art, blant annet markedsanalyse, økonomisk analyse, investeringsanalyse, prosessanalyse, produksjon- og flytanalyse. Vi har spesialisert kompetanse innen bærekraftig forretningsmodellering og lean. 

 

Norsk Katapult

Vi bidrar til å realisere ditt innovasjonsprosjekt! Næringshagen kan gjennom samarbeid med katapult-sentrene gi bedriften tilgang til:

  • Norges fremste kompetanse på sine områder
  • topp moderne testfasiliteter
  • verdensledende teknologi