Bedriftsutvikling i Valdres

Har du ambisjoner og ønske om å utvikle din virksomhet?

Valdres Næringshage hjelper etablerte bedrifter med å ta steget videre! Vi tilbyr spesialisert kompetanse og har lang erfaring med bedriftsutvikling. Din bedrift får skreddersydde tjenester tilpasset behov.

forretningsutvikling
strategi
søknader
markedsarbeid
digital profilering
kobling mot forsknings- og utviklingsmiljø
kurs og faglige arrangement
prosjektledelse
bærekraftig utvikling
digital kompetanseheving

Bedriftsnettverk

Innovasjon og utvikling foregår i økende grad innenfor bedriftsnettverk. Valdres Næringshage arbeider aktivt for å bidra til flere funksjonelle nettverk i og utenfor regionen. Møter mellom bedrifter, fasilitering og bistand i søknadsprosesser er noen av virkeområdene. Vi fasiliterer i dag bedriftsnettverk innenfor ulike bransjer, blant annet lokalmat og hytteutbygging.

kontakt