Miljøfyrtårn-sertifisering

Et verktøy for å få oversikt og spore fremgang på dine egne bærekrafts mål.

Valdres Næringshage bistår virksomheter med sertifiseringen. Veiledningen skreddersys din bedrift, og kan alternativt skje digitalt.Gjennomsnittlig tid for å bli sertifisert er x måneder, men dette tilpasses bedriftens ståsted og ønsker. Våre konsulenter har lang erfaring fra miljøfyrtårnarbeid og har hjulpet flere bedrifter i Valdres.Vi ser nå at stadig flere virksomheter ser verdien av å bli sertifiserte. Kunder, ansatte og myndigheter forventer i større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar. Ved å sertifisere bedriften gir du et signal om at du er oppdatert, ansvarlig og samfunnsbevisst. Sammen møter vi FNs bærekraftmål.

Krav fra kunder :

Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud. Offentlige innkjøp stiller stadig større krav til bærekraft hos leverandører. Det å være Miljøfyrtårn er dokumentasjon på at bedriften drives etter bærekraftige prinsipper, noe som også vil styrke merkevaren. Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja ved kutt av kostnader. Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet. Du skaper økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder.  Bærekraftig reisemålVisit Valdres jobber for at Valdres skal bli et bærekraftig reisemål, en merkeordning som flere reisemål nå er en del av. For å oppnå dette må flere virksomheter i Valdres bli miljøsertifisert.  

Totaltilbud
Vi jobber med bedriftsutvikling i bedrifter i hele Valdres. Tilbudet vårt, som blant annet innbefatter forretnings- og markedsutvikling, strategiarbeid og prosjektledelse, kompletteres ved at vi også kan bistå bedriftene i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering.

Kontakt

Valdres Næringshage AS

Å dele for å skape!

Valdres Næringshage er Valdres-regionens innovasjons- og utviklingsselskap, og et naturlig samlingspunkt for næringsliv og næringsutvikling. Vårt mål er økt verdiskaping, innovasjon og utvikling i Valdres, samt å skape bærekraftige løsninger basert på næringslivets behov.

I Valdres Næringshage veileder vi både gründere i oppstartsfasen og etablerte bedrifter, så lenge det er vilje og potensiale for vekst. Enten du har en ny forretningsidè eller trenger bistand for å utvikle bedriften din videre - ta turen innom oss for en uforpliktende prat, eller kontakt en av våre ansatte i Valdres Næringshage her!

Våre tre fokusområder:

Næringshagen tilbyr et fleksibelt og inspirerende miljø. Her samlokaliserer vi bedrifter for å gi utviklingsmuligheter gjennom samarbeid, og tilbyr kompetansehevende kurs og seminarer. I tillegg til et solid fagmiljø, har vi også et bredt nettverk og vi kobler deg mot de rette kontaktene.

De fleste bedrifter vi samarbeider med er målbedrifter hos oss. Ved å signere en målbedriftsavtale får din bedrift rabatterte priser hos oss i tillegg til å være en del av et større nettverk.

Valdres Næringshage AS er eid av SIVA, næringslivet i Valdres og de seks Valdreskommunene. Vi er medlem av Næringshagene i Norge.    

samskapende
bærekraft
framtidsretta
kompetanse

Suksesshistorier

Valdres Næringshage er for meg en heiagjeng. De er en sparringspartner, motiverende, støttende, kompetente, vekstfremmende, viktig, utfordrere, samlende, inkluderende og uvurderlig. 

VNH utfordrer, inspirerer, samler og hjelper bedrifter i Valdres med å utvikle seg. Ikke bare for å møte dagens behov, men også for å være i forkant av innovasjon og bærekraft i Norge. De sørger for at Valdres og bedriftene blir satt på kartet!
Danebu Kongsgaard
v/Malene Tuv Sandvik
Valdres Næringshage hjelper gründere fra idefasen til de har etablert seg, og dere hjelper etablerte selskaper til å videreutvikle seg og vokse.

Vi i WeissTech har hatt et godt samarbeid med VNH i mange år, og vi har hatt veldig god nytte av flere av initiativene deres. Det som har gitt oss aller mest har vært Innovasjonsløft, men dere har også vært en viktig tilrettelegger for nettverksbygging og ulike læringsarenaer.
Weisstech
/ Fillip Aspholt Weisser
Valdres Næringshage er som en trygg "støttekontakt" for oss bedriftsledere i Valdres. De er kun et tastetrykk unna om det er noe man trenger hjelp med og det gir meg som leder en trygghet.
Arves Vaktmesterservice
v/Marit H. Bryhn-Svensen
Lorem Ipsum is simply dummy of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.
Bakeriet i Valdres
v/ Helge Gjerdalen Holtet