Valdres Næringshage AS

Å dele for å skape!

Valdres Næringshage er Valdres-regionens innovasjons- og utviklingsselskap, og et naturlig samlingspunkt for næringsliv og næringsutvikling. Vårt mål er økt verdiskaping, innovasjon og utvikling i Valdres, samt å skape bærekraftige løsninger basert på næringslivets behov.

I Valdres Næringshage veileder vi både gründere i oppstartsfasen og etablerte bedrifter, så lenge det er vilje og potensiale for vekst. Enten du har en ny forretningsidè eller trenger bistand for å utvikle bedriften din videre - ta turen innom oss for en uforpliktende prat, eller kontakt en av våre ansatte i Valdres Næringshage her!

Våre tre fokusområder:

Næringshagen tilbyr et fleksibelt og inspirerende miljø. Her samlokaliserer vi bedrifter for å gi utviklingsmuligheter gjennom samarbeid, og tilbyr kompetansehevende kurs og seminarer. I tillegg til et solid fagmiljø, har vi også et bredt nettverk og vi kobler deg mot de rette kontaktene.

De fleste bedrifter vi samarbeider med er målbedrifter hos oss. Ved å signere en målbedriftsavtale får din bedrift rabatterte priser hos oss i tillegg til å være en del av et større nettverk.

Valdres Næringshage AS er eid av SIVA, næringslivet i Valdres og de seks Valdreskommunene. Vi er medlem av Næringshagene i Norge.    

samskapende
bærekraft
framtidsretta
kompetanse

Suksesshistorier

Valdres Næringshage er for meg en heiagjeng. De er en sparringspartner, motiverende, støttende, kompetente, vekstfremmende, viktig, utfordrere, samlende, inkluderende og uvurderlig. 

VNH utfordrer, inspirerer, samler og hjelper bedrifter i Valdres med å utvikle seg. Ikke bare for å møte dagens behov, men også for å være i forkant av innovasjon og bærekraft i Norge. De sørger for at Valdres og bedriftene blir satt på kartet!
Danebu Kongsgaard
v/Malene Tuv Sandvik
Valdres Næringshage hjelper gründere fra idefasen til de har etablert seg, og dere hjelper etablerte selskaper til å videreutvikle seg og vokse.

Vi i WeissTech har hatt et godt samarbeid med VNH i mange år, og vi har hatt veldig god nytte av flere av initiativene deres. Det som har gitt oss aller mest har vært Innovasjonsløft, men dere har også vært en viktig tilrettelegger for nettverksbygging og ulike læringsarenaer.
Weisstech
/ Fillip Aspholt Weisser
Valdres Næringshage er som en trygg "støttekontakt" for oss bedriftsledere i Valdres. De er kun et tastetrykk unna om det er noe man trenger hjelp med og det gir meg som leder en trygghet.
Arves Vaktmesterservice
v/Marit H. Bryhn-Svensen
Lorem Ipsum is simply dummy of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.
Bakeriet i Valdres
v/ Helge Gjerdalen Holtet