Kompetanseheving

Valdres Næringshage er en arena for kompetanseheving og kunnskapsdeling!

Kurs

Næringshagen holder jevnlig kompetansehevende kurs og seminarer.

På vår
oppslagstavle finner du oversikt over kommende arrangementer. Dette er et tilbud til næringslivet i Valdres, hvor fokuset ligger på økt kunnskap og kompetanse på relevante områder.

Kontakt

Foredrag

Vi setter opp foredrag rettet spesifikt etter ønsker og behov for din bedrift!

Vi benytter innleide ressurser, tilknyttede fagpersoner og interne ressurser. På denne måten kan vi gi bedriften din akkurat det den trenger.  

Kontakt

Digitale tjenester

Digital kompetanseheving for din bedrift i form av workshops på områdene: Office, sosiale medier og nettsider.

Å være synlig på nett er viktig for bedriftens posisjon og vekst. Hvilke sosiale medier passer for din bedrift? Vi holder oss oppdatert på digitale verktøy, plattformer og trender.

Kontakt

Arrangementkalender