Kompetanseheving

Valdres Næringshage er en arena for kompetanseheving og kunnskapsdeling!

Kurs

Næringshagen holder jevnlig kompetansehevende kurs og seminarer.

På vår
oppslagstavle finner du oversikt over kommende arrangementer. Dette er et tilbud til næringslivet i Valdres, hvor fokuset ligger på økt kunnskap og kompetanse på relevante områder.

Kontakt

Foredrag

Vi setter opp foredrag rettet spesifikt etter ønsker og behov for din bedrift!

Vi benytter innleide ressurser, tilknyttede fagpersoner og interne ressurser. På denne måten kan vi gi bedriften din akkurat det den trenger.  

Kontakt

Digitale tjenester

Digital kompetanseheving for din bedrift i form av workshops på områdene: Office, sosiale medier og nettsider.

Å være synlig på nett er viktig for bedriftens posisjon og vekst. Hvilke sosiale medier passer for din bedrift? Vi holder oss oppdatert på digitale verktøy, plattformer og trender.

Kontakt

Arrangementkalender

Miljøfyrtårn-sertifisering

Et verktøy for å få oversikt og spore fremgang på dine egne bærekrafts mål.

Valdres Næringshage bistår virksomheter med sertifiseringen. Veiledningen skreddersys din bedrift, og kan alternativt skje digitalt.Gjennomsnittlig tid for å bli sertifisert er x måneder, men dette tilpasses bedriftens ståsted og ønsker. Våre konsulenter har lang erfaring fra miljøfyrtårnarbeid og har hjulpet flere bedrifter i Valdres.Vi ser nå at stadig flere virksomheter ser verdien av å bli sertifiserte. Kunder, ansatte og myndigheter forventer i større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar. Ved å sertifisere bedriften gir du et signal om at du er oppdatert, ansvarlig og samfunnsbevisst. Sammen møter vi FNs bærekraftmål.

Krav fra kunder :

Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud. Offentlige innkjøp stiller stadig større krav til bærekraft hos leverandører. Det å være Miljøfyrtårn er dokumentasjon på at bedriften drives etter bærekraftige prinsipper, noe som også vil styrke merkevaren. Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja ved kutt av kostnader. Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet. Du skaper økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder.  Bærekraftig reisemålVisit Valdres jobber for at Valdres skal bli et bærekraftig reisemål, en merkeordning som flere reisemål nå er en del av. For å oppnå dette må flere virksomheter i Valdres bli miljøsertifisert.  

Totaltilbud
Vi jobber med bedriftsutvikling i bedrifter i hele Valdres. Tilbudet vårt, som blant annet innbefatter forretnings- og markedsutvikling, strategiarbeid og prosjektledelse, kompletteres ved at vi også kan bistå bedriftene i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering.

Kontakt