Hva er en næringshage?

Næringshager er en lokal og regional næringsutvikler der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene formidler også forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter, dersom behov.

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk, og består av 39 næringshager over hele landet.

Næringshage enda bedre forklart:

Les om oss i Valdres Næringshage as her