Hva er en næringshage?

Næringshagen skal bidra til økt skaping av arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Konseptet "næringshage"

En næringshage er et konsept for å fremme vekst og utvikling av nye bedrifter i distriktene. Næringshagen er et fysisk miljø som gir næringsdrivende tilgang til rådgivning, teknisk bistand, finansiering, kontorplass og nettverkstjenester for å hjelpe dem med å starte opp og utvikle sine bedrifter. Målet er å bidra til økt skaping av arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Næringshager er først og fremst lokale og regionale næringsutviklere der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital.

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk, og består av 39 næringshager over hele landet.

Næringshagene i Norge

Næringshagene i Norge har som formål å bidra til økt vekst og utvikling av nye bedrifter. SIVA (Selskapet for industrivekst) har et spesielt ansvar for å styrke innovasjonsmiljøene i Næringshagene i Norge, de har også ansvar for å bidra til økt kommersialisering av forskning og utvikling. SIVA er et statlig selskap som har som formål å bidra til økt vekst og utvikling av norsk næringsliv, og er eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

For at en næringshage skal kunne motta statlig finansierte midler fra SIVA, må hver enkelt næringshage søke om disse midlene og vise til resultater i arbeidet som er gjort. Valdres Næringshage re-sikret denne finansieringen for 10 nye år med periode-oppstart fra januar 2023.

Næringshage enda bedre forklart:

Les om oss i Valdres Næringshage as her