Samarbeids-partnere

Valdres Næringshage samarbeider tett med aktører som tilfører ulik kompetanse til våre nettverk.

Innovasjon Norge er samarbeidspartner med Valdres Næringshage

Innovasjon Norge

22 00 25 00
NHO er samarbeidspartner med Valdres Næringshage

NHO Innlandet

23 08 80 00

SIVA

48 03 90 00

Karriere Oppland

61 35 66 08
nettside

Kimen til vekst

91 53 91 56

1724

99 60 30 00

Innlandet Fylkeskommune

62 00 08 80

Valdres Natur- og Kulturpark

613 594 50

Landsbyen Næringshage

61 11 83 30

Visit Valdres

61 35 94 10