Ta kontroll
over eget energibruk

Vi hjelper deg å navigere i de forskjellige ordningene og sammen finner vi de effektive energisparingsløsningene for din bedrift!

Enøk i bedrift

Begrepet ENØK er en forkortelse og står for energiøkonomisering. Energiøkonomisering handler om å forvalte energien man bruker på best mulig måte. Slik kan man redusere energiforbruket, uten å redusere komforten.

Tjenester

Bakgrunn for tjenesten

Strømpriser er et uromoment for de fleste bedrifter. Høye strømpriser kan gjøre det vanskelig å planlegge framtidige investeringer, eller gjøre det vanskelig å kjøre lønn.

Det er enklere å skrive, lese og snakke om bærekraft og energiforbruk, enn det å faktisk gjøre gode nok tiltak i bedriften. I praksis spiser daglig drift og utfordringer tid og kapasitet, og da havner ofte utvikling og strategiske bærekraftstiltak bakerst i rekken av utfordringer å løse, selv om de gjerne er de mest lønnsomme på sikt.

Vårt mandat er nå å hjelpe bedrifter uavhengig i Valdres med å spare og kutte kostnader. Det å ta kontroll over eget energibruk vil styrke bedriften på lang sikt. I måneder med høye strømpriser vil det bety betydelig bedre likviditet og mindre bruk av permitteringer.

Tjenesten er et tilbud fra Valdres Næringshage, lansert  1. juli 2023. Vi tilbyr nå råd og veiledning om bærekraft og reduksjon av energiforbruk fordi vi heier på et aktivt og lønnsomt næringsliv i Valdres!

Kontakt oss

Håvard Døvre, Valdres Næringshage

Håvard Døvre

Energirådgiver

Prosjektledelse, rådgivning, søknadsarbeid

+47 481 16 052
Tor-Evert, Valdres Næringshage

Tor-Evert Grøndal

Energirådgiver

Prosjektledelse, rådgivning, søknadsarbeid

+47 969 13 365
tor-evert@valdres-nhage.no