Miljøfyrtårn-sertifisering

Et verktøy for å få oversikt og spore fremgang på dine egne bærekrafts mål.

Valdres Næringshage bistår virksomheter med sertifiseringen. Veiledningen skreddersys din bedrift, og kan alternativt skje digitalt.Gjennomsnittlig tid for å bli sertifisert er x måneder, men dette tilpasses bedriftens ståsted og ønsker. Våre konsulenter har lang erfaring fra miljøfyrtårnarbeid og har hjulpet flere bedrifter i Valdres.Vi ser nå at stadig flere virksomheter ser verdien av å bli sertifiserte. Kunder, ansatte og myndigheter forventer i større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar. Ved å sertifisere bedriften gir du et signal om at du er oppdatert, ansvarlig og samfunnsbevisst. Sammen møter vi FNs bærekraftmål.

Krav fra kunder :

Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud. Offentlige innkjøp stiller stadig større krav til bærekraft hos leverandører. Det å være Miljøfyrtårn er dokumentasjon på at bedriften drives etter bærekraftige prinsipper, noe som også vil styrke merkevaren. Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja ved kutt av kostnader. Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet. Du skaper økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder.  Bærekraftig reisemålVisit Valdres jobber for at Valdres skal bli et bærekraftig reisemål, en merkeordning som flere reisemål nå er en del av. For å oppnå dette må flere virksomheter i Valdres bli miljøsertifisert.  

Totaltilbud
Vi jobber med bedriftsutvikling i bedrifter i hele Valdres. Tilbudet vårt, som blant annet innbefatter forretnings- og markedsutvikling, strategiarbeid og prosjektledelse, kompletteres ved at vi også kan bistå bedriftene i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering.

Kontakt