Om Energiråd Valdres

Uavhengig råd og veiledning om bærekraft og reduksjon av energiforbruk

Teamet og bakgrunn for tjenesten

Valdres Næringshage har ansatt to nye medarbeidere fra Valdres; Håvard Døvre og Tor Evert Grøndal. Håvard Døvre skal i første rekke bistå med energirådgivning til næringslivet og kommunale virksomheter i Valdres med mål om å energieffektivisere bygg og anlegg.

Henvisningskompetanse til lokale og regionale firmaer som kan bistå med praktiske løsninger er den viktigste arbeidsoppgaven, men først vil de komme ut og gjennomføre en samtale om muligheter og behov. Tjenesten er utviklet etter ønsker fra Sparebankstiftelsen Hallingdal og Valdres og Innlandet Fylkeskommune som bistår med delfinansiering , samt en del bedrifter og noen av kommunene som har ytret ønske om bistand. Tor Evert Grøndal er nå også student ved NTNU i BIM, bygningsmodellering og energirådgivning. Han skal bistå oss med formidlingsarbeid, arrangere informasjonstreff og ha dialog også med private husholdninger i tillegg til næringslivet og kommunene som er Valdres Næringshage sitt hovedfokus. Valdres Næringshage har allerede gjennomført et forstudie for dette utført av Erlend Eggen, Klimakultur og denne konkluderer med at det er behov for en slik tjeneste.

Døvre og Grøndal vil jobbe i team med Ole Jonny Kalstad, en erfarne takstmann og bygningsekspert fra Landsbyen Næringshage i Dokka. Kalstad har allerede bistått en rekke lokale institusjoner, deriblant Valdresmusea, Tyinholmen og Gomobu Fjellstue, med energirapporter og forslag til tiltak for energieffektivisering (ENØK). Flere av disse institusjonene har mottatt støtte til å utføre de foreslåtte tiltakene.  

Håvard Døvre, Tor Evert Grøndal og Ole Jonny Kalstad vil danne et sterkt og variert team, der hver medarbeider har sine spesifikke oppgaver og områder de vil fokusere på. Dette vil gi dem muligheten til å gi en bred og helhetlig støtte til aktørene i Valdres-regionen. Vang kommune er en av kommunene som har bevilget midler til bedrifter som ønsker rådgivning og som går i spissen for å få til energitiltak til bedrifter. Allerede onsdag skal de tre i energirådgivningsteamet på befaringer til 4 – 5 bedrifter i Vang som har bedt om besøk. Samarbeidet med Innovangsjon og Dag Inge Bruflodt er avgjørende her for at bedriftene skal få vite om ordningene.  

"Gjennom å styrke teamet vårt med lokale krefter, ønsker vi å gi en enda bedre støtte til alle som ønsker å gjøre byggene og bedriftene sine mer energieffektive. Dette er for mange en viktig del av å være miljøfyrtårnsertifisert og et viktig steg i retning av en mer bærekraftig framtid for Valdres", sier Tone Ranheim, daglig leder i Valdres Næringshage.

Energiteamet er parat og er spent på å se hvilke positive endringer de vil kunne bidra med i Valdres-regionen.

Valdres Næringshage

En næringshage er et konsept for å fremme vekst og utvikling av nye bedrifter i distriktene. Næringshagen er et fysisk miljø som gir næringsdrivende tilgang til rådgivning, teknisk bistand, finansiering, kontorplass og nettverkstjenester for å hjelpe dem med å starte opp og utvikle sine bedrifter. Målet er å bidra til økt skaping av arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Næringshager er først og fremst lokale og regionale næringsutviklere der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk, og består av 39 næringshager over hele landet.  Valdres Næringshage er Valdres-regionens innovasjons- og utviklingsselskap, og et naturlig samlingspunkt for næringsliv og næringsutvikling. Vårt mål er økt verdiskaping, innovasjon og utvikling i Valdres, samt å skape bærekraftige løsninger basert på næringslivets behov. I Valdres Næringshage veileder vi både gründere i oppstartsfasen og etablerte bedrifter, så lenge det er vilje og potensiale for vekst. Enten du har en ny forretningsidè eller trenger bistand for å utvikle bedriften din videre – sjekk nettsiden vår, ta turen innom oss for en uforpliktende prat, eller kontakt en av våre ansatte i Valdres Næringshage her!