Håvard Døvre

Energirådgiver

Nøkkelkvalifikasjoner:
Rådgivning, prosjektledelse, søknadsskriving

Håvard bistår med energirådgivning til næringslivet og kommunale virksomheter i Valdres med mål om å energieffektivisere bygg og anlegg. Han har henvisningskompetanse til lokale og regionale firmaer.

Tilbake
i Valdres Næringshage as Håvard Døvre, energirådgiver