Prosjektledelse

- Prosjektledelse ved installasjon av alternative energikilder

Ved større installasjoner av energikilder som jordvarme, biofyringsanlegg, solceller osv, kan vi bistå med prosjektering og tilrettelegging av anbudsrunder.  
Kontakt