Bli med på Folkets Kraftløft -
ENØK i nabolaget

Er du interessert i å redusere strømforbruket i hjemmet ditt?


OPPDATERING PR. 22. FEB:
Vi har nå valgt å konsentrere oss om området Garlivegen og Moaskogen på Fagernes. De som bor på begge sider av Garlivegen samt boligfeltet Moaskogen kan fortsatt melde seg på prosjektet, benytt kontaktskjema i lenken lenger ned.

Bor du i andre deler av Valdres er du fortsatt velkommen til å fylle inn skjema for kontaktinfo for evt senere deltakelse.
Vi tar imot løpende henvendelser frem til 24. mars.  
Tusen takk for den store responsen!

Hva er 'Folkets Kraftløft'?
Folkets Kraftløft' er et nytt initiativ som fokuserer på energiøkonomisering (ENØK), altså hvordan spare strøm ved å gjennomføre ulike tiltak i private hjem. Vi ser på ENØK-tiltak som etterisolering, utskifting av vinduer og dører, installasjon av gulvvarme, og nye varmepumper m.m. Målet er å hjelpe husstander med å redusere energibruk og kostnader, samtidig som vi bidrar til å frigjøre strøm til resten av samfunnet.

Hvem kan søke?
Alle fastboende i private boliger i Valdres-kommunene er velkomne til å søke. Vi er spesielt interessert i dere som tenker at dette har vi ikke råd og tid til, men oppfordrer alle interesserte til å melde seg. Vi ønsker å gjennomføre dette i månedsskiftet februar/mars.

Hva innebærer deltakelsen?
Deltakelse i forprosjektet er kostnadsfritt, men du må betale en faktura på kr. 12 500,- inkl mva. Dette vil du få tilbakebetalt. Hvis det er utfordrende å legge ut kr. 12 500,-, ta kontakt så har vi en løsning for dette. Du vil få et møte med energirådgiver der det blir en gjennomgang av huset ditt. Deretter vil du motta en rapport over foreslåtte ENØK-tiltak for akkurat ditt hjem. Denne rapporten vil være et grunnlag for å søke om mer støtte. I senere søknader kan dette utløse opptil kr 150 000,- eller mer, avhengig av kostnadene ved anbefalte ENØK-tiltak. Skulle det bli aktuelt å gjennomføre investeringer, må huseier påregne å dekke en del av kostandene selv, sum vil være avhengig av evt. bevilget støtte. Det er selvsagt valgfritt å gjennomføre tiltakene. Men som deltaker i prosjektet vil du få hjelp til å finne aktuelle finansieringsmuligheter, støtteordninger og tilbud om å legge ENØK-tiltak ut på anbud. Målet er at vi skal få prisene ned, og at du skal få slippe å stå med prosjektet alene.

Hva ber vi om av deg?
Vi trenger kunnskap, og derfor vil vi be deg om å delta på en evaluering i etterkant av møtet med energirådgiver. Dette vil være anonymt og du vil bli kontaktet via mail.  

Hvordan søker du?
Oppdatering pr 23. feb:
Man kan ikke lenger melde seg på til forprosjektet, men send oss gjerne en forespørsel for evt senere prosjekt.  

Er du interessert i å bli med på forprosjektet 'Folkets Kraftløft'?
Send oss en kort beskrivelse av din husstand på to-tre setninger og din adresse.
Deretter vil vi ta en beslutning om hvilke husstander som blir invitert til å delta  i forprosjektet.

Hvis du er interessert, legg inn kontaktinfo på denne lenken: kontaktskjema
Data vi mottar blir behandlet i hht GDPR, og blir kun benyttet for videre kontakt vedr Folkets kraftløft.
 
Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Tor-Evert på telefon: 969 13 365.

Årsaken til at Valdres Næringshage bistår med Folkets Kraftløft er fordi en del håndverkere i byggebransjen har roligere tider framover, og vi ønsker å bidra til felles prosjektering og prosjekter der håndverkerbransjen kan samarbeide på nye måter.