Næringshage-programmet

Bli målbedrift i Valdres Næringshage

Hva:

Programmet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktsområder. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunen sin rolle som regional utviklingsaktør blir styrket. Programmets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettede næringsliv i distriktene.

Denne ordningen gir oss tilgang til offentlige midler slik at vi kan levere våre tjenester til en subsidiert pris

Hvordan:

Bedrifter signerer som målbedrift i dette programmet. Det er å anse som en samarbeidsavtale mellom oss og bedriften.

Vi jobber individuelt med målbedriften, og leverer tjenester etter behov.

Jeg vil vite mer!
Kontakt
Gode samarbeid blir vekst i Valdres!