Konsulentbistand ved finansiering

- Bistand til å søke om tilskudd, finansiering eller lån til prosjekter rettet mot å redusere energiforbruket og øke bærekraften. Forslag til ENØK-tiltak.  

Det finnes en rekke støtteordninger. Vår jobb er å holde oss oppdatert og navigere i dette landskapet. Kommunene, fylkeskommunen, Enova og Innovasjon Norge har til tider ordninger som kan være relevant for ditt prosjekt i din bedrift. Ofte er en energirapport nødvendig for å få utløst midler til slike prosjekt. Vi kan utarbeide søknader til disse institusjonene på vegne av din bedrift hvis det er ønskelig.
Kontakt