Pakker og priser

Konsulentbistand fra våre energirådgivere har en timepris på kr. 1100.

For veiledning rundt miljøfyrtårnsertifisering gis et tilskudd på kr. 12.500 kroner fra Kimen til vekst. Bedriften betaler kun for 10 veiledningstimer.

Særskilte tilleggsordninger for bedrifter i Vestre Slidre og Vang:
Disse kommunene har begge stilt budsjett til rådighet for nye tjenester knyttet til å redusere energiforbruket gjennom rådgivning og tiltak. For å nytte seg av dette kreves en energirapport som sier noe om status i bedriften jfr. energi, med forslag til tiltak, anbefalinger og valg. Vi bistår med slike rapporter. En energirapport vil koste bedriften et sted mellom 10 000 og 60 000 kr.
Kontakt