Energikartlegging

Prosessen er som regel enkel. Ta kontakt med oss, vi kommer til deg og lager en rapport som blir grunnlaget for videre investeringer og tiltak.  
Utover vår samlede kompetanse er vårt mandat å være en nøytral part. Vi finner de beste løsningene for din bedrift basert på dine behov. Målet vårt er at din bedrift skal ha de gunstigste løsningene for en sunnere økonomi og miljø.

Kontakt