Tor-Evert Grøndal

Energirådgiver

Nøkkelkvalifikasjoner:
Ærlig, praktiker og løsningsorientert

Tor-Evert er tilflytter til Vang i Valdres og har et lite småbruk med sin familie. Han har en variert bakgrunn innenfor bygg, kunst og landbruk. I tillegg kan han nå kalle seg forfatter og sist, men ikke minst: pappa.  

Jeg elsker prosjekter og finne løsninger på problemer. Det er alltid en løsning!

Tilbake
i Valdres Næringshage as Tor-Evert Grøndal, energirådgiver