Tone Ranheim

tone@valdres-nhage.no | tlf: 909 74 186

Prosjektledelse, innovasjonsledelse, rådgivning, søknadsarbeid  
Nøkkelkvalifikasjoner: Samskaping, utviklingsarbeid, resultatorientert, gjennomføringsevne, henvisningskompetanse, nettverksbygge

Master i naturforvaltning fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tilleggsutdanning i styrekompetanse, næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling fra BI. Erfaring fra prosjektledelse for kommuner, næringsorganisasjoner, reiselivsbedrifter, grunneierlag og innen landbruksforvaltning. Jobbet som daglig leder, rådgiver og prosjektleder i Buskerud Næringshage, jordbrukssjef, kommuneplanlegger og lærer i videregående skole. Bred erfaring fra styrearbeid og som styreleder i ulike selskaper. Er spesielt glad i å jobbe i team med flere bedrifter og næringsaktører, fange opp behov, bidra til å forme prosjekter og strategier for utviklingsarbeid, søke midler til det og gjennomføre i samarbeid med alle aktørene. Har også blitt en god lytter og sparringspartner for bedrifter som er i utvikling.

Tilbake
i Valdres Næringshage as Hilde T. Døvre