Karianne Borchgrevink

Prosjektledelse, bedriftsutvikling, strategi og handlingsplaner

Nøkkelkvalifikasjoner:
Strategisk tenkende, nettverksbygger, omstillingsprosesser og samhandling digitale flater

Bachelor i reiseliv, bred utdannelse og erfaring innen administrasjon og ledelse, salg og markedsføring. Master i prosjektledelse fra Stanford University. Karianne jobber hovedsaklig mot bedriftsmarkedet. Hun har lang erfaring innenfor bedriftsledelse, hotell - og restaurantdrift, reiseliv både regionalt og nasjonalt. Oppstart av bedrifter, endringsledelse, samt erfaring fra ulike styreverv. Karianne arbeider mye innenfor administrative oppgaver som utarbeidelse av strategi ,-markeds og handlingsplaner, omstillingsprosser, søknader, sosiale medier, samt Lean-prosesser.

Tilbake
i Valdres Næringshage as Karianne Borchgrevink