Miljøfyrtårn-sertifisering

Hvordan gå fra ord til handling med bærekraft? Et smart sted å starte er å gjøre virksomheten din Miljøfyrtårnsertifisert.

Gjennom et samarbeid mellom Valdres Næringshage og Kimen Til Vekst kan vi tilby en kurspakke som gjør sertifisering svært rimelig og effektiv! Vi gjennomfører gruppekurs for virksomheter som vil i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering.
Neste kurs finner du her

Nytt i år er at vi har egen konsulent for Miljøfyrtårnsertifisering, Martine Willemstein

Samarbeidet med Kimen Til Vekst åpner opp for muligheten til å dekke deler av kostnadene for bedrifter som gjennomfører sertifisering til Miljøfyrtårnbedrift.


Støtte fra Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst kan gi ekstra økonomisk støtte til din bedrift og bidra med dekning av kostnader til konsulent om du behøver det for å gjennomføre programmet. Selve programkostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med kr. 12.500,- for bedrifter med 0-9 årsverk, og kr. 15.000,- for bedrifter mer enn 10 årsverk. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11.000 kr. Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Valdres. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år.

Hvem kan delta på kurset?

Virksomheter som oppfyller disse kriteriene kan delta på kurset:

Ved mer komplekse virksomheter kan vi tilby individuell prosess.

Hva er inkludert i kurset?