Anne Grethe Fremgaard

Styremedlem

Nøkkelkvalifikasjoner:
Økonomi/landbrukstekniker, psykologi og ledelse, veiledningskompetanse, styrekompetanse..

Anne Grethe har en grunnleggende interesse for mennesker, og jobber i dag med arbeidsinkludering. Hun er leder og jobber med personalutvikling i tillegg til fag.

Tidligere har Anne Grethe jobbet i NAV, sittet i ledergruppen i flere arbeids- og inkluderingsbedrifter, samt vært daglig leder og jobbet med organisasjonsutvikling. Har også pakket konsepter for salg.

Aktuelle styreverv: Sparebanke1 Ringerike og Hadeland, og sparebankstiftelsen. Innovasjonsløft RingerikeHallingExpo (næringsforum). For tiden styreleder i Hallingdal Næringshage. Har deltatt med egne prosjekter i Innovasjonsløft Hallingdal, samt sittet i jury.

Bidrag inn i styret i VNH:  Nettverksinfo fra HNH, samarbeidsrelasjoner over fylkesgrensen, i tillegg til å være diskusjonspartner innenfor personal- og ledelse/arbeidsmiljø.

Tilbake
i Valdres Næringshage as Anne Grethe Fremgaard