Knut Lundem Hougsrud

Styremedlem

Nøkkelkvalifikasjoner:
Samfunn, næring & utvikling

Erfaring: Bakgrunn fra jord- og skogbruk. Økonomi- og samfunnsfag, Ås. Erfaring fra treindustri i Valdres
Knut er selv kunde av VNH, og har blant annet deltatt på Innovasjonsløft.

Rolle i VNH: Balansert blikk, SWOT, stille spørsmål

Tilbake
i Valdres Næringshage asKnut Lundem Hougsrud