Peter Kirkeby Jankov

Styreleder

Nøkkelkvalifikasjoner:
Økonomi, salg, endringsledelse, risikostyring, personvern og strategi

Utdannet bedriftsøkonom og toller med tilleggsutdanning i styrekompetanse, personvern, ledelse og prosjektstyring. Peter er resultatorientert, målbevisst og beslutningssterk, som ser på mennesker som en viktig ressurs. Erfaring fra finans, import, salg og ledelse. Har lang ledererfaring fra offentlig og privat virksomhet, liker å ha en operativ og synlig rolle i bedriften og teamet jeg har ansvar for.

Som leder ønsker Peter å skape gode forutsetninger for de rundt seg og jobber energisk for å utvikle den enkelte kollega og bedrift. Han har god økonomiforståelse og har jobbet mye i grensesnittet mellom det regulatoriske og teknologiske for å skape positiv forretningsutvikling. Peter har lang erfaring med å jobbe med og i styrer.

Tilbake
i Valdres Næringshage as Peter Kirkeby Jankov