Ulf Hustad

Styremedlem

Nøkkelkvalifikasjoner:
Strategi, økonomi, investeringer, styrearbeid, organisering av selskap

Ulf har bakgrunn fra fiskeri og havbruk.

Sentrale arbeidsområder: Innovasjon basert på teknologi og kompetanse, nettverksbygging og industri-/klyngeutvikling.

Tilbake
i Valdres Næringshage as Ulf Hustad