Næringsfrukost i Sør-Aurdal 4. september kl. 08.00-10.00

Sliperiet, Bagn

Næringsfrukost i Sør-Aurdal. For bedrifter og interesserte. Frukost og møte kl. 08.00-10.00.

Vi inviterer til næringsfrukost for bedrifter i Sør-Aurdal

Sliperiet i Bagn, kl. 08.00-10.00

Sett av datoen, møteagenda kommer seinere:

-       Velkommen v/Stig Solbrekken, Sør-Aurdal kommune

-       Dagens tema: informasjon kommer seinere

-       

-       

-      Valdres Næringshage. Moglegheiter og verkemiddel forkompetanseheving og omstilling v/ Karianne Borchgrevink

-      

 

Dialog mellom aktørane i næringslivet og kommunen. Konkrete og konstruktive forslag til tiltak. Innspel til arbeidet med utvikling og omstilling i næringslivet.

Enkel servering

Velkommen til møte på Sliperiet!

Påmelding på mail til Stig Solbrekken

innan fredag 30.08.24.

Arrangeres av
Sør-Aurdal kommune, Sliperiet og Valdres Næringshage

19/4/2024

Forrige post

Det er ingen nyere poster
Til alle poster

Neste post

Det er ingen eldre poster
Til alle poster
Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Veiledning for Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres høsten 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Etablererkurs Valdres høsten 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringsfrukost i Sør-Aurdal 4. september kl. 08.00-10.00

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringslivsfrokost Nord-Aurdal 27. august kl. 08.00-10.00

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Lederprogram

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Kurs i annonsering på Meta

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Åpent medlemsmøte Visit Valdres 28.05.24

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Nettverkstreff for gründere og ledere

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Dialogmøte om fossilfri tungtransport

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Bli en Instagram-mester

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Tenk som en influencer -SOME inspirasjonsdag

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Seminar Agri Tech Food

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Nettverkstreff for gründere og ledere

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utviklingsverksted for lokal industri og sirkulærøkonomi

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres våren 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utviklingsverksted for lokalmat januar 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Enøk-løft i din bedrift

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Valdreskonferansen: Vi skal eie morgendagen