Veiledning for Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres høsten 2024

Valdres Næringshage AS

Hvordan gå fra ord til handling med bærekraft? Et smart sted å starte er å gjøre virksomheten din Miljøfyrtårnsertifisert.

I september starter Valdres Næringshage opp med nytt gruppeveiledning for virksomheter som vil i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering. Gjennom et samarbeid mellom Valdres Næringshage og Kimen Til Vekst kan vi tilby en veiledningspakke som gjør sertifisering svært rimelig!

Gruppeveiledning starter 11. september. Påmeldingsfrist 28.08.24. Kostnader er kr. 23 500,- eks mva. For å delta må du melde bedriften på til martine@valdres-nhage.no og du kan søke støtte fra Kimen til vekst for å få dekket kostnader. OBS! Det er begrenset antall plasser på kurset. Se kriterier for hvem som kan sertifiseres lenger ned.


Samarbeidet med Kimen Til Vekst åpner opp for muligheten til å dekke store deler av kostnadene for bedrifter som gjennomfører sertifisering til Miljøfyrtårnbedrift.

Krav / prosedyre

 • Bedriften må velge ut minst én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for prosessen (en såkalt Miljøfyrtårn-ansvarlig).
 • Det er et fastsatt løp for gjennomføringen og virksomheten må belage seg på å følge prosessen. Organisasjonen må jobbe med egen dokumentasjon selv utenom samlingene.

Hva er inkludert i kurset?

 • Tilgang til Miljøfyrtårn-portalen.
 • Innledende gjennomgang med bedriften, samt registrering i Miljøfyrtårn-systemet.
 • Gruppeveiledning er en kombinasjon av tre møter og individuell oppfølging av deltakerne.
  • 3 fysiske møter à 3 timer for opplæring.
  • 10 veiledningstimer per bedrift for individuell oppfølging.

Bedrifter som skal delta kan ikke være for kompleks (kurset er beregnet på virksomheter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns felleskriterier og inntil ett bransjekrav). Ved mer komplekse virksomheter kan vi tilby individuell prosess.  Kursprisene inkluderer ikke utgifter til sertifisør, og ikke kostnader til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.


Hvordan er veien frem til sertifisering?

 • Arbeidsmøte 1 (3 timer): 11. september kl. 13.00 -16.00 om HMS-internkontroll (herunder policy, HMS-mål, handlingsplan, risikovurdering og arbeidsmiljø).
 • Arbeidsmøte 2 (3 timer): 02. oktober kl. 13.00- 16.00 om kartlegging miljøaspekter (herunder energi, transport, avfall og kartlegging av innkjøpsrutiner og krav til leverandører).
 • Arbeidsmøte 3 (3 timer): 30. oktober kl. 13.00-16.00
 • Oppfølgingsmøter med den enkelte virksomhet.
 • Sertifiseringsmøte for hver enkelt bedrift med ekstern sertifisør.

Gjennom kurset vil den enkelte virksomhet få hjelp til å finne riktige kriteriesett og prioriteringer. Deltakere får individuell rådgivning ved behov, og får hjelp til å besvare oppgavene i forbindelse med sertifisering.

Kursleder er Martine Willemstein.

Støtte fra Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst kan gi ekstra økonomisk støtte til din bedrift og bidra med dekning av kostnader til konsulent om du behøver det for å gjennomføre programmet. Selve programkostnaden kan etter søknad dekkes med kr. 12 500,-. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11 000 kr. Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Valdres. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år.

Søk støtte

Påmelding

Påmelding sendes til martine@valdres-nhage.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Martine Willemstein

martine@valdres-nhage.no / +47 902 00 319

23/4/2024

Forrige post

Det er ingen nyere poster
Til alle poster

Neste post

Det er ingen eldre poster
Til alle poster
Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Veiledning for Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres høsten 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Etablererkurs Valdres høsten 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringsfrukost i Sør-Aurdal 4. september kl. 08.00-10.00

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringslivsfrokost Nord-Aurdal 27. august kl. 08.00-10.00

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Lederprogram

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Kurs i annonsering på Meta

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Åpent medlemsmøte Visit Valdres 28.05.24

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Nettverkstreff for gründere og ledere

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Dialogmøte om fossilfri tungtransport

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Bli en Instagram-mester

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Tenk som en influencer -SOME inspirasjonsdag

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Seminar Agri Tech Food

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Nettverkstreff for gründere og ledere

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utviklingsverksted for lokal industri og sirkulærøkonomi

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres våren 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utviklingsverksted for lokalmat januar 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Enøk-løft i din bedrift

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Valdreskonferansen: Vi skal eie morgendagen