Hva er bærekraftig utvikling, og hva betyr det for din bedrift?

Hva betyr egentlig bærekraftig utvikling? Les hvordan bærekraftig utvikling kan være en viktig faktor for bedrifters langsiktige suksess

Begrepet bærekraft er stadig å høre, men hva betyr  bærekraftig utvikling? Bærekraftig utvikling refererer til å møte dagens behov uten å redusere muligheten for fremtidige generasjoner til å møte sine egne behov. Det betyr å balansere økonomisk vekst, sosial rettferdighet og miljøvern for å sikre en sunn og rettferdig verden for alle. Alti alt kan bærekraftig utvikling være en viktig faktor for bedrifters langsiktige suksess


FNs bærekraftsmål

Hver og en av oss, og ikke minst bedrifter har et kollektivt ansvar for å fremme bærekraft. For å konkretisere tiltak og målbare resultater vedtok FNs medlemsland i 2015 FNs bærekraftsmål, som er en serie på 17 mål, og med en plan om å oppnå dem innen 2030. Målene er ment å være en felles global innsats for å bekjempe fattigdom, beskytte planeten vår og sikre velstand for alle.

De 17 målene er:

 1. Utrydde fattigdom
 2. Utrydde sult
 3. God helse og livskvalitet
 4. God utdanning
 5. Likestilling mellom kjønnene
 6. Rent vann og gode sanitærforhold
 7. Ren energi til alle
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur
 10. Mindre ulikhet
 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. Stoppe klimaendringene
 14. Livet under vann
 15. Livet på land
 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
 17. Samarbeid for å nå målene

Hvert av disse målene har en rekke undermål og tiltak som må implementeres for å oppnå dem. Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål her.

Sikre bærekraftig utvikling

Det finnes mange tiltak som bedrifter kan gjøre for å sikre bærekraftig utvikling, samt bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Her er noen eksempler:

 

 1. Redusere utslipp: Bedrifter kan redusere sine utslipp av klimagasser ved å bruke fornybar energi, installere energieffektive systemer og transportere varer på en mer miljøvennlig måte. Bedrifter kan også redusere sitt avfall og jobbe for å øke sin sirkulære økonomi.
 2. Jobbe for sosial rettferdighet: Bedrifter kan sikre at de følger rettferdige arbeidsstandarder og at deres forsyningskjeder ikke involverer barnearbeid eller tvangsarbeid. Videre kan de jobbe for å støtte lokalsamfunnene der de opererer og jobbe for å øke mangfoldet og inkluderingen.
 3. Bruke bærekraftige materialer: Bedrifter kan velge å bruke bærekraftige materialer og arbeide for å redusere bruken av ressurser. De kan også velge å bruke fornybare materialer eller materialer som kan gjenvinnes eller gjenvinnes på en mer effektiv måte.
 4. Samarbeide med andre organisasjoner: Bedrifter kan samarbeide med andre organisasjoner og interessenter for å finne løsninger på bærekraftige utfordringer. De kan også jobbe for å påvirke policy og reguleringer på områder som er viktige for bærekraftig utvikling.
 5. Innovere: Bedrifter kan jobbe for å utvikle nye teknologier og produkter som er mer bærekraftige. De kan også jobbe for å redusere ressursbruken og øke effektiviteten av deres eksisterende produkter og tjenester.
 6. Rapportere og måle: Bedrifter kan rapportere sine bærekraftige resultater og måle sine innsats for å sikre bærekraftig utvikling.Dette kan gi et bedre bilde av deres innsats og gi mulighet for forbedring.


Hvorfor bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling kan bidra til å forbedre bedriftens omdømme og tiltrekke seg kunder og investorer som verdsetter sosial og miljømessig ansvarlighet. Samtidig kan det bidra til å utvikle nye markeder og forretningsmuligheter gjennom innovasjon og utvikling av bærekraftige produkter og tjenester.

 

For bedrifter som prøver å møte bærekraftsmålene vil det være flere muligheter og enklere å motta støtte og finansiering, da så å si alle aktører som kan bidra med finansiering stiller krav til bærekraft. Aktører som gir finansiering til bedrifter som arbeider etter bærekraftsprinsipper:


Vårt mandat som næringshage er å fremme vekst og utvikling av nye bedrifter i distriktene. Vi har kompetanse på området bærekraftig utvikling og kan hjelpe din bedrift videre på veien med å sette deg i kontakt med de rette personene i nettverket vårt, eller bistå i søknadsprosesser for finansiering og støtte. Er du nysgjerrig og vil vite mer - stikk innom kontoret vårt på Fagernes eller ta kontakt med et av teammedlemmene våre her.

19/3/2023

Forrige post

Det er ingen nyere poster
Til alle poster

Neste post

Det er ingen eldre poster
Til alle poster
Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Valdreskonferansen: Vi skal eie morgendagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Etablererkurs Valdres begynner 26. september!

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innvielse av Valdreslageret & kickoff for Matrute Valdres

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Lederprogram

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innovasjonsløft Valdres 2023

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Matkroken Reinli til salgs

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Fagdag: Ungdom og utenforskap

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Gå for Næringslivet

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Matsatsing Innlandet

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringslivsfrokost Nord-Aurdal

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringsfrokost i Vestre Slidre

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Virkemiddeldagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Hva er bærekraftig utvikling, og hva betyr det for din bedrift?

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Gratis kurstilbud: Digital kompetanse

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Er du vår nye forretningsutvikler?

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utlysning / ledig stilling: Miljø- og energirådgiver

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Innovasjonsdager

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Frokostseminar - Bygg i tre og trebruk

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Infomøte: Støtteordninger for utviklingsprosjekter