Enøk-løft i din bedrift

Påmelding

25 januar arrangerte vi et Webinar om Energiløft i bedrift.

Er energiforbruket ditt for høyt ?

Små tiltak kan gi stor besparelse!

Her kan du lese mer om programmet:

Valdres næringshage i samarbeid med Kimen til vekst, inviterer til program «enøk-løft i bedrift»

Programmet er 3 delt.

Del 1, en times GRATIS webinar 25. januar kl 8.30

  • Kimen til vekst, ved Einar Øyo, ønsker velkommen
  • Delene i programmet presenteres av Håvard Døvre fra Valdres næringshage
  • Sivilingeniør Kjell Ivar Gurigard går gjennom muligheter for sparing og hvordan gå fram for å velge hva som lønner seg samt støtteordninger

På linken under finner du vedlegget som må fylles ut for å kunne delta på del 2 av programmet.

ENØK-program

Del 2, fortløpende etter del 1 kan bedrifter melde seg på. Med tilbakemelding innen 15. mars

  • Viser om din bedrift har potensiale til å spare energi
  • Økonomisk støtte på opptil kr 20 000,- fra Kimen til vekst til 10 bedrifter som kvalifiserer til denne delen

Del 3, fra september 2024

    Tar for seg bedriften i detalj og gir oversikt over konkrete tiltak og hva som er mest lønnsomt

For mer informasjon ta kontakt med Håvard Døvre

Telefon: 481 16 052. Mail: havard@valdres-nhage.no

18/1/2024

Forrige post

Det er ingen nyere poster
Til alle poster

Neste post

Det er ingen eldre poster
Til alle poster
Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Lederprogram

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Kurs i annonsering på Meta

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Nettverkstreff for gründere og ledere

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Dialogmøte om fossilfri tungtransport

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Tenk som en influencer -SOME inspirasjonsdag

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Næringslivsfrokost Nord-Aurdal 9 april

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Seminar Agri Tech Food

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Nettverkstreff for gründere og ledere

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utviklingsverksted for lokal industri og sirkulærøkonomi

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Miljøfyrtårn-sertifisering av bedrifter i Valdres våren 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Utviklingsverksted for lokalmat januar 2024

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Enøk-løft i din bedrift

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Valdreskonferansen: Vi skal eie morgendagen

Støtteordninger for bedrifter i Valdres

Etablererkurs Valdres våren 2024